Dozvoljeno prekoračenje

 
 
Imajte uvijek pare kod sebe!
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu mogu koristiti fizicka lica koja ostvaruju redovna primanja preko tekućeg racuna otvorenog u Banci. Dozvoljeno prekoračenje odobrava se u KM i ide u visinu do 6 prosječnih plata za VIP korisnike i do 4 prosječne plate za ostale korisnike.
Iznos dozvoljenog prekoračenja je do 15.000,00 KM sa trajanjem ugovora od 6 do 12 mjeseci.
 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom dozvoljenog prekoračenja:

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj 055/232-320 i 055/232-331Dokumenti


  Dozvoljeno prekoračenje (226.22 KB)