Za kupovinu i adaptaciju poslovnih prostora

Najbolji smo partneri za Vaše poslovne uspijehe!

Priuštite sebi poslovni prostor iz mašte, adaptirajte ili rekonstruišite postojeci prostor uz kredite kod Vaše banke.

Iznos kredita je do 250.000,00 KM sa trajanjem ugovora od 13 do 120 mjeseci.

 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom kredita za kupovinu, adaptaciju i rekonstrukciju:Dokumenti


  Zahtjev za kredit (542.07 KB)