Stambeni krediti

Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom!

Pavlović International Bank odobrava stambene kredite za kupovinu stambene jedinice.

Iznos kredita je do 150.000,00 KM sa trajanjem ugovora od 13 do 120 mjeseci.
 

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom stambenog kredita:

 

 

 

Pavlović International Bank odobrava stambene kredite za kupovinu stambene jedinice I preko IRB fonda.

Iznos kredita je od 5.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Upoznajte se sa Standardizovanim informacionim listom sa reprezentativnim primjerom IRB stambenog kredita:

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331Dokumenti


  Zahtjev za stambeni kredit iz IRB RS (190.39 KB)
  Zahtjev za stambeni kredit (544.11 KB)