Poljoprivredni krediti iz sredstava IFAD-a

Kreditne linije

 • Krediti za otkup i preradu mlijeka, mesa i drugih poljoprivrednih proizvoda, ljekovitog bilja i šumskih plodova,
 • Krediti za druge preduzetničke aktivnosti na selu (turističke usluge, snabdijevanje repromaterijalom, obezbjeđenje usluga seoskom stanovništvu)

Korisnici

 • mala i srednja preduzeća, samostalne zanatske i trgovinske radnje, poljoprivredne zadruge i udruženja proizvođača na području sljedećih 12 opština: Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica, Han Pijesak, Šekovići, Osmaci, Lopare, Teslić, Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo.

 

Iznos

 • do 50.000

 

Period otplate

 • do 7 godina sa i bez grejs perioda (grejs period do 12 mjeseci)

 

Način otplate

 • mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji

 

Efektivna  kamatna stopa (EKS %)

 • 8,70% godišnje

 

Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za kredit

Osnivačka dokumentacija:

 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Izvod iz sudskog registra
 • Statistički broj
 • JIB (jedinstveni identifikacioni broj)
 • PIB (poreski identifikacioni broj)
 • Opštinsko rješenje
 • Karton deponovanih potpisa
 • Spesimen lica ovlaštenih za zastupanje
 • Fotokopije lične karte vlasnika ili direktora preduzeća

 

Finansijska dokumentacija:

 • Bilans stanja za posljednji obračunski period
 • Bilans uspjeha za posljednji obračunski period
 • Bruto bilans
 • Kartice kupaca i dobavljača
 • Projekcija novčanog-gotovinskog toka
 • Posljednji revizorski izvještaj ako je rađen

       Mogući instrumenti obezbjeđenja

 • Mjenica klijenta  i lična mjenica vlasnika
 • Nalozi za prenos
 • hipoteka na nepokretnu imovinu,
 • založno pravo na pokretnu imovinu (oprema, putnička i teretna vozila, poljoprivredna mehanizacija, osnovno stado),
 • založno pravo na hartije od vrijednosti koje se kotiraju na Banjalučkoj berzi, založno pravo na zalihe robe,
 • jemstvo jednog ili više solventnih jemaca,
 • zalog novčanog depozita, zalog vrijednosnih papira,
 • zalog plemenitih metala, neopoziva garancija.


Dokumenti


  IL IFAD kredit (205.43 KB)