Depoziti

Pregled pasivnih kamatnih stopa za poslove sa pravnim licima

 

R.br.

Vrsta depozita

1.

Depoziti po vidjenju u domaćoj i stranoj valuti

1.1.

Depoziti po vidjenju

2.

Oročeni nenamjenski depoziti u KM i EUR

2.1.

1 mjesec

2.2.

2 mjeseca

2.3.

3 mjeseca

2.4.

6 mjeseci

2.5.

9 mjeseci

2.6.

12 mjeseci

2.7.

13 mjeseci

2.9.

24 mjeseca

2.10.

36 mjeseci i duže

3.

Oročeni nenamjenski depoziti u KM i EUR – promjenljiva kamatna stopa

3.1

Na 3 godine i duže

4.

Prijevremeni raskid ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu

4.1.

U slučaju prijevremenog raskida oročenog nenamjenskog depozita

5.

Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama

5.1.

Oročeni namjenski depoziti u KM i ostalim valutama