Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Dozvoljeno prekoračenje
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu:

Korisnici:Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu mogu koristiti fizička lica koja ostvaruju redovna primanja preko tekućeg računa otvorenog u Banci. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu se odobrava u KM, u visini 6 prosječnih plata.
Za VIP klijente:VIP klijenti su zaposleni u javnom, finansijskom i osiguravajućem sektoru i radnici poslovnih subjekata od posebne važnosti za Banku, koji se mogu kreditno zaduživati po svim namjenama i rokovima Pod pojmom VIP klijent, podrazumjevamo lica koja ispunjavaju jedan od navedenih uslova:
  • zaposleni u javnim i budžetskim organizacijima
  • zaposleni u ostalim organizacijama sa redovnim mjesečnim primanjima iznad 1.500,00 KM
  • klijenti koji se duže vrijeme bave bave samostalnom djelatnošću sa dobrim ugledom u široj javnosti: notari, advokati, ljekari, računovođe, davaoci intelektualnih usluga i dr.
  • štednja u Banci preko 20.000 KM u kontinuitetu
  • vlasnici i menadžeri uspješnih privrednih subjekata
Iznos:Do 15.000,00 KM
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:Naknada za VIP korisnike i fizička lica od posebnog poslovnog interesa za Banku: 1,00%.
Godišnja kamatna stopa NKS:11,99%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu za korisnike/klijente Banke i ostale klijente:

Korisnici:Za korisnike/klijente Banke i ostale klijente.
Iznos:Do 6 prosječnih plata.
Rok na koji se odobrava:Do 12 mjeseci.
Naknada:Jednokratna naknada za Korisnike koji su klijenti Banke i ostale, na dozvoljena prekoračenja odobrena:
  • na period od 6 mjeseci 1,00%
  • na dozvoljena prekoračenja odobrena na period od 12 mjeseci 2,00%
  • za iznos prekoračenja do 500 KM, naknada iznosi fiksno 10,00 KM
Godišnja kamatna stopa NKS:11,99%
Instrumenti obezbjeđenja:Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.
Dodatne informacije:
Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem kreditnom odjeljenju na broj 055/232-320 i 055/232-331.