Pavlovic International Bank :: Pavlović Banka Menadžment banke
Poštovani, trenutno posjećujete privremeni sajt banke. Novi sajt je u fazi pripreme. U slučaju da neke informacije nisu dostupne kontaktirajte nas putem telefona (+387 055 232 300) ili e-mail-a (office@pavlovic-banka.com).
Hvala Vam na razumijevanju.

Menadžment banke

Ružica Janković
V.D. Predsjednika Uprave

Ružica Janković rođena je 15.11.1971. godine u Brčkom, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studije ekonomskog fakulteta završila je u Sremskoj Kamenici.

Nakon završenog školovanja radila je u Razvojnoj banci a.d. Banja Luka, Mikrokreditnoj organizaciji Partner Tuzla, Volksbank BH dd Sarajevo, od 2010. godine na mjestu direktora filijale Pavlović Banke u Brčkom.Obzirom na veliko bankarsko iskustvo i znanje, Ružica Janković je od 01.07.2015. imenovana za direktora Banke i do 28.12.2017.godine obavljala navedenu funkciju, nakon čega je imenovana za člana Uprave Banke.

Kontinuirano se edukovala učešćem na raznima seminarma i radionicama iz oblasti bankarstva.

 

Petar Lazić
Član uprave

Rođen dana 15.04.1962. godine u Donjem Crnjelovu.

Osnovnu i srednju školu pohađao i završio u Bijeljini. Ekonomski fakultet završio 1987. godine u Beogradu.

Nakon završenih studija  bio je zaposlen u Bijeljinskoj konfekciji „Kurjak“. Od 1997. godine je radnik Pavlović Banke, na mjestima stručnog saradnika, šefa odjeljena deviznih poslova, direktora Sektora za međunarodne platne poslove a zatim na mjestu zamjenika direktora Banke.

Od 2006. godine g-din Lazić je bio na funkciji generalnog direktora Banke, koju je obavljao sve do 2012. godine, koju je zamijenio funcijom savjetnika direktora a zatim direktora Sektora za rizike.

Dana 01.07.2015. godine  imenovan je za izvršnog direkora..

Pored navedenog imenovani posjeduje i teoretsko iskustvo stečeno stručnim usavršavanjima.